SOSYAL ZORLUKLARIN
ÇÖZÜMÜ

Global şirketlerin işlerinin bağlantılı olduğu ve insanlar ile toplumlara refah getirdiği her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz.

İnsan haklarını geliştirmek ve sıfır karbonlu bir ekonomiye adil geçiş sağlamak, MSC işletmesinin odak noktasıdır. Sosyal etkimiz, çeşitli iş gücümüzün ötesine uzanır ve sürdürülebilir bir tedarik ağı oluşturmak için birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızı da kapsar.

Sosyal zorlukların çözümü
İş ve İnsan Hakları Çalışmalarını İyileştirme
MSC, değer zincirinin tamamında sorumlu iş uygulamalarını desteklemek ve insan haklarını iyileştirmek için ana paydaşlarla birlikte çalışır.

Denizcilerimizin sağlığını, güvenliğini ve refahını korumak önceliğimizdir. Yük sahipleri, resmî olmayan kuruluşlar, denizcilerin temsilcileri ve diğerleriyle etkileşimde bulunarak, değiştirildiği haliyle 2006 tarihli ILO Deniz İşçiliği Teamülü doğrultusunda İnsan Hakları Durum Tespit süreçlerinde denizciler için insan hakları standartlarını karşılamak üzere gerekli farkındalığı oluşturmak amacıyla müşteriler ve iş ortakları ile iş birliği yaparız.
Equipping Our Workforce For The Future
MSC’s people are our greatest asset, the source of our strength and central to our success, and we recognise the importance of investing in human capital and preparing our people for the future. We are committed to equipping our people at sea and ashore with the tools, knowledge and confidence to capitalise on opportunities emerging throughout the energy transition and our industry's ongoing evolution, including digitalisation and automation.

As our industry decarbonises, we have the responsibility to contribute to an equitable and just transition, including through the training, upskilling and reskilling of our global workforce.

A healthy and safe workplace for our people is a top priority. Our focus is on building a culture of prevention across our business and supporting the wellbeing of our global workforce.

En yeni Sürdürülebilirlik Raporumuzu kaçırmayın

2022 raporunu indirin

Taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinin

MSC Partnerships
MSC Ortaklıkları Daha fazla bilgi edinin
Lojistikte Karbonsuzlaştırmanın Sağlanması Daha fazla bilgi edinin
Kapsayıcı ticaret teşviki Daha fazla bilgi edinin