Karbon Hesaplayici
Yükünüzün taşımacılık hizmeti sonucundaki karbon ayakizi hakkında doğru bilgi. 

MSC, emisyonları daha da azaltmaya ve tedarik zinciri boyunca devam eden sürdürülebilir uygulamaları desteklemeye kendini adamıştır. MSC Karbon Hesaplayıcı, müşterilerimizin yüklerinin taşınmasının sonucunda ortaya çıkacak karbon ayakizini ölçmesini ve anlamasını sağlar.

Karbon Hesaplayıcı ile artık emisyonları yönetme ve tedarik zincirlerini karbondan arındırma çabalarının bir parçası olarak karbon ayakizinizi kolayca takip edebilirsiniz.

MSC Karbon Hesaplayıcı, önerilen "Temiz Yük (Clean Cargo)" yönergelerine uyar ve MSC'nin 2020 puan kartının en son değerlerini temel alır. Her ticaret şeridinde deniz taşımacılığı için standart hesaplama, geminin %70 kullanımına dayalı Tank-to-Wake (TTW) CO2 emisyonları için sonuçlar sağlar. CO2 eşdeğeri (CO2e) ve Well-to-Wake (WTW) yaşam döngüsü emisyonları talep üzerine mevcuttur.

İntermodal sonuçlar (Kamyon/Tren/Mavna), Birleşik Krallık İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanı (BEIS) sera gazı raporu: dönüşüm faktörleri 2020’ye dayanmaktadır.

Daha fazla bilgi veya daha kapsamlı hesaplamalar için şuradan iletişime geçin: sustainability@msc.com