Gemi Programı AramaTeklif Alma

KARBON AYAK İZİ HESAPLAYICI
Kargo taşımacılığınıza ait karbon ayak izi hakkında doğru bilgi.

MSC, emisyonları daha da azaltmaya ve tedarik zinciri boyunca devam eden sürdürülebilir uygulamaları desteklemeye kararlıdır. MSC Karbon Ayak İzi Hesaplayıcı, müşterilerimizin kargo taşımacılığındaki karbon ayak izini ölçmelerini ve anlamalarını sağlar.

Karbon Ayak İzi Hesaplayıcı ile artık emisyonları yönetme ve tedarik zincirlerini karbonsuzlaştırma çabalarının bir parçası olarak karbon ayak izinizi kolayca takip edebilirsiniz.

MSC Karbon Ayak İzi Hesaplayıcı, önerilen Temiz Kargo Çalışma Grubu (CCWG) yönergelerini izler ve MSC'nin 2019 karnesinin en son değerlerini temel alır. Her ticaret şeridinde deniz taşımacılığı için standart hesaplama, geminin %70 kullanımına dayanan Tank-to-Wake (TTW) CO2 emisyonları için sonuçlar sağlar. CO2 eşdeğeri (CO2e) kombine Well-to-Wake (WTW) yaşam döngüsü emisyonları isteğe bağlı olarak mevcuttur.

Intermodal sonuçlar (Kamyon/Tren/Mavna) İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Departmanı (BEIS) sera gazı raporlamasına dayanmaktadır: dönüşüm faktörleri 2019

Daha fazla bilgi veya daha kapsamlı bir hesaplama için lütfen iletişime geçin: sustainability@msc.com