MSC Certifications MSC Certifications


Sertifikalar

MSC, tanınmış kalite belgelendirme kuruluşları tarafından ISO standartları kapsamında düzenli olarak değerlendirilir ve sertifikalandırılır.

İş ahlakı uygulamalarına ve uluslararası standartlara uymayı, mevcut çevresel ve sosyal süreçleri ve uygulamaları sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. Bunun en büyük ispatı, aldığımız çeşitli ödüller ve tanınmış kalite belgelendirme kuruluşları tarafından verilen sertifikalardır:


ISO 14001:2015 - Çevre Yönetimi
ISO 50001:2018 - Enerji Yönetimi Sistemleri
ISO 45001:2018 - Mesleki Sağlık ve Güvenlik (MSC Gemi Yönetimi)
ISO 28000:2007 - Güvenlik Yönetim Sistemi (MSC Gemi Yönetimi)
ISO 22301:2019 - BT İş Sürekliliği (MSC Teknoloji)
ISO 27001:2013 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (MSC Teknoloji)
ISO 9001:2015 - Kalite Yönetim Sistemi
ISO 26000:2010 - Sosyal sorumlulukla ilgili yönlendirme

MSC Shipmanagement, bir üçüncü taraf değerlendirme sürecinin ardından Aralık 2021'de 5 üzerinden 4,58 puanla Sosyal Sorumluluk ile ilgili ISO 26000 standardına dayalı kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımına ilişkin paydaş güvence beyanını almıştır.

Bu başarı, MSC'nin daha geliştirilmiş sürdürülebilirlik stratejisi ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne olan bağlılığımız doğrultusunda sosyal açıdan sorumluluk üstlenilen süreçleri daha da iyileştirme ve kuruluşa entegre etme çabalarımızı göstermektedir.

MSC Gönderi Yönetimi Kıbrıs Şubat 2021’de, İnsan Yönetimi uygulamalarının genel kurumsal strateji değerleri ve davranışlarıyla doğrudan uyumundan faydalanmak için, IIP Anketi'nin devreye alınması ve IIP Denetçileri tarafından görüşmelerin yapılmasıyla Investors in People (IIP) Akreditasyonu sürecine dâhil oldu.

Taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinin

MSC Partnerships
MSC Ortaklıkları Daha fazla bilgi edinin
Enabling logistics decarbonisation
Lojistikte Karbonsuzlaştırmanın Sağlanması Daha fazla bilgi edinin
MSC Sustainability our purpose
Sürdürülebilirlik Daha fazla bilgi edinin