HÜKÜM VE KOŞULLAR

Kullanım şartları
Bu web sitesi (bundan bölge "MSC web sitesi" olarak anılacaktır) MSC Mediterranean Shipping Company S.A (bundan böyle "MSC" veya "biz" olarak anılacaktır) tarafından yönetilmektedir. MSC, İsviçre'de 12-14 Chemin Rieu 1208 Cenevre, İsviçre adresinde tescillidir.

Lütfen MSC web sitesini kullanmaya başlamadan önce bu Kullanım Şartlarını dikkatlice okuyun. MSC web sitesine erişerek bu Kullanım Şartlarını her açıdan ve koşulsuz olarak kabul ettiğinizi ve bunlara uyacağınızı belirtmiş olursunuz. Bu Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız lütfen MSC web sitesini kullanmaktan kaçının.

MSC web sitesine erişim
MSC web sitesine erişiminizi kısıtlama, askıya alma veya sonlandırma ve MSC web sitesinde sağlanan hizmetlerin tümünü ya da herhangi bir kısmını bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutarız. Herhangi bir nedenle MSC web sitesinin belirli bir süre kullanılamamasına yol açan durumdan sorumlu tutulamayız.

MSC, MSC web sitesinde kullanıcıların güvenliğini temin etmez. Kullanıcıların, internet kullanıcıları için mevcut minimum standartları karşılayan antivirüs ve kötü amaçlı yazılımlar gibi, düzenli olarak güncellenen kendi tedbirlerini uygulamaları kesinlikle tavsiye edilir.

Yasaklı kullanıcılar
Yasaklı kullanıcılar şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

• Yürürlükteki yerel, ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelerin ihlalini teşkil edecek herhangi bir eylem;
• Virüs veya diğer zararlı programlar ya da bir bilgisayar yazılımının veya donanımının çalışmasını olumsuz etkilemesi için tasarlanmış benzer bilgisayar kodlarını içeren verilerin ya da materyallerin bilerek aktarılması, gönderilmesi veya yüklenmesi;
• Şunlarla ilgili yetkisiz erişim, saldırma, zarar verme veya kesintiye uğratma:
- MSC web sitesinin herhangi bir kısmı;
- MSC web sitesinin depolandığı herhangi bir ekipman veya ağ;
- MSC web sitesinin sağlanmasında kullanılan herhangi bir yazılım veya
- Herhangi bir üçüncü tarafa ait veya onun tarafından kullanılan ekipman ya da ağ

Sorumluluğun sınırlandırılması
MSC veya yöneticileri, çalışanları ve acenteleri, şunlardan dolayı ortaya çıkan hiçbir doğrudan, arızi, risk sonucu oluşan, dolaylı, özel veya diğer hasarlar, maliyetler, kayıplar ya da sorumluluklar için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük taşımaz.

• MSC web sitesindeki içerikleri kullanabilmeniz, kullanamamanız veya değişmesi
• MSC web sitesinde bulunan bilgilere veya materyallere güvenme
• MSC web sitesinden herhangi bir materyalle ilgili kullanımınız, erişiminiz veya indirmeniz nedeniyle bilgisayar ekipmanınızı veya diğer varlıklarınızı etkileyebilecek bilgisayar virüsleri.

MSC'nin, yöneticilerinin, çalışanlarının veya acentelerinin kullanıcıya ya da kullanıcı adına hareket eden kişiye karşı toplam sorumluluğu, Kullanım Şartları'ndan ve/veya MSC web sitesinden, hizmetlerinden veya içeriğinden (eylem, ihmal ya da kusur nedeniyle ortaya çıkması dahil) ya da onunla bağlantılı olarak doğan tüm sorumluluğu toplamda herhangi bir takvim yılında aynı nedenle ortaya çıkan herhangi bir hak talebi veya bağlantılı hak talepleri dizisiyle ilgili olarak 500 USD'yi (Beş Yüz Amerikan Doları) aşamaz..

İnteraktif Hizmetler
İnteraktif hizmetler sunduğumuz durumlarda bu hizmetlerin sağladığı veriler yalnızca rehberlik içindir. Sunulan bilgilerin doğruluğuyla ilgili hiçbir garanti verilmez. Bazı interaktif hizmetler, MSC konşimentosu, konteyner numarası ve rezervasyon numarası olan kullanıcılarla sınırlıdır.

Hizmet içeriğinin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için makul çabanın gösterildiğini ancak tüm bilgilerin, doğrulukla ilgili hiçbir garanti ya da beyan olmadığını ve MSC web sitesindeki bilgilere veya materyallere güvenilmesinden kaynaklanan hiçbir doğrudan, arızi, risk sonucu oluşan, dolaylı, özel ya da diğer zararlar, masraflar, kayıplar veya yükümlülüklerden MSC'nin hiçbir koşulda sorumlu olmayacağını lütfen unutmayın.

Gönderi takip hizmeti
Bu interaktif hizmeti kullanım hakkınız, MSC tarafından gönderilen ve ilgilendiğiniz konteynerleri takip etmekle kesin olarak sınırlandırılmıştır. Hizmet bilgilerini ve içeriğini bu Hüküm ve Koşullar'da belirtilen kurallar doğrultusunda kullanmanız gerekir. MSC Takip uygulaması, kimliğini veya konumunu gizleyen ya da anonimleştiren kullanıcılar için çalışmayabilir. MSC, otomatik süreçlerle MSC Takip ve İzleme verilerine erişimi önceden bildirimde bulunmaksızın yavaşlatma veya tamamen durdurma hakkını saklı tutar.

Fikri mülkiyet hakları
Biz veya geçerli üçüncü taraf hak sahibi, MSC web sitesindeki bilgi ve içeriklerin tamamı (metinler, veriler, görüntüler, grafikler ve logolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) ile ilgili tüm hak, mülkiyet ve menfaati (telif hakları, ticari markalar, patentler ve diğer fikri mülkiyet ya da diğer haklar dahil) elinde tutar. Kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için olmadığı ya da önceden MSC'den açık yazılı izin almadığınız sürece MSC web sitesindeki bilgilerin ve içeriklerin hiçbirini kopyalamayın, indirmeyin, yeniden üretmeyin, dağıtmayın, iletmeyin ya da başka bir şekilde kullanmayın.

Bu Kullanım Şartları'ndaki hiçbir şey, MSC web sitesiyle veya içeriğiyle ilgili herhangi bir hakkın, mülkiyetin ya da menfaatin size veya başka birisine devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

MSC web sitesi Kullanım Şartları'nın Durumu
Bu Kullanım Şartları, MSC veya acenteleriyle yapılmış olan herhangi bir taşıma sözleşmesinin koşullarını etkilemeyecek ya da bir kısmını teşkil etmeyecektir.

MSC web sitesindeki belirli web sayfaları veya alanlar ek hüküm ve koşullara tabi olabilir.,

Diğer web sitelerine bağlantılar
MSC web sitesi, üçüncü taraflara ait diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu işletmelerin veya kişilerin ürünlerini ya da sunduğu hizmetleri veya bu web sitelerinin doğruluğunu incelemekten, değerlendirmekten ya da bunlarla ilgili hiçbir garanti sunmaktan sorumlu değiliz. Bu tür web sitelerinin eylemleri, ürünleri ve içeriği ile ilgili hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmeyiz. Herhangi bir üçüncü taraf web sitesini kullanmadan önce ilgili web sitesinin geçerli kullanım şartlarını ve politikalarını gözden geçirmelisiniz.

Amir Hukuk ve Yargılama Bölgesi
MSC web sitesinin içerikleri, İngiltere ve Galler yasalarına tabi olup bu yasalar ışığında yorumlanacaktır. MSC web sitesinin içerikleri veya bu web sitesinde bulunan bilgi ya da materyallerin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilaflar, Londra'daki Yüksek Mahkemenin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır. Ancak MSC, yegane takdir yetkisi kendine ait olmak üzere, bu Kullanım Şartları'nı ihlal etmiş veya ihlal etmiş olabilecek herhangi bir kullanıcıya yönelik olarak ilgili durumda uygun olduğunu düşündüğünü herhangi bir yargılama bölgesinde kovuşturma başlatabilir.

Kullanım Şartları'ndaki Değişiklikler
MSC web sitesinin Kullanım Şartları'nı herhangi bir zamanda bu sayfada değişiklik yaparak revize edebiliriz. Yaptığımız değişiklikler sizin için yasal olarak bağlayıcı olacağından, bunları görmek üzere bu sayfayı zaman zaman kontrol etmeniz beklenmektedir. MSC web sitesinde yayınlanan Kullanım Şartları güncel tutulur.

Genel
Bu Kullanım Şartları, web sitesiyle bağlantılı olarak taraflar arasında mevcut olan önceki tüm sözleşmelerin, iletişimlerin, beyanların ve tartışmaların yerine geçer. Hiçbir taraf, MSC web sitesiyle ilgili olarak önceki sözleşme, iletişim, beyan ve tartışmalar nedeniyle MSC'ye dava açma hakkına sahip değildir.