Program AramaTeklif Alma

MSC ORTAKLIKLARI

MSC, sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirmek için farklı kuruluşlarla güçlü ilişkiler kurar ve sürdürür

Daha sürdürülebilir bir dünya için birlikte çalışmak

Denizcilik ve lojistik sektörünün uzun vadeli sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesi, çeşitli sektörlerdeki paydaşlarla kolektif eylem ve proaktif ortaklıklar gerektirir. Bu tür bir işbirliği, okyanusa giden ve iç lojistik ile yakıt, dağıtım sistemleri ve altyapı sağlayan diğer endüstriler arasındaki karşılıklı bağımlılıklardan yararlanır ve inşa eder.
MSC, sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirmek için kamu ve özel paydaşlar, sektör dernekleri, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili iş ortaklarıyla güçlü ilişkiler kurar ve sürdürür.