SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Amacımız
Dünyayı birbirine bağlıyor, kapsayıcı sosyal refahı ve ekonomik büyümeyi teşvik ederken, hepimizin paylaştığı ev olan mavi gezegenimize saygı duyuyor ve onunla ilgileniyoruz.

Sürdürülebilir Tedarik Zincirlerinin Önünü Açıyoruz

Yaklaşımımız, Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerini Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin On İlkesi ve BM İş ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri uyarınca iş stratejilerimize ve faaliyetlerimizin tamamına dahil eder.

MSC, faaliyetlerimize derinlemesine işlemiş ve yaptığımız her işe yansıyan
benzersiz bir sürdürülebilirlik yaklaşımına sahiptir.

Dünyayı birleştirme konusunda sahip olduğumuz önemli rolün farkındayız. Güçlü temel değerlerimiz ve uzun vadeli bakış açımız, sürdürülebilir bir gelecek yaratmaktaki rolümüze bağlılığımızı artırıyor. Sorumluklarımız doğrultusunda hareket ederken, bugünün küresel zorluklarına, önümüzdeki yıllarda işimizi etkileyecek eğilimlere yönelik çözümler ararken başkalarıyla iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz.

Net bir amaca sahip küresel bir şirket olarak MSC, tedarik zincirlerinin hem dayanıklı hem sürdürülebilir olduğu bir gelecek inşa etmeye yardımcı olma sorumluluğunu taşır. Net sıfıra geçişi hızlandırma konusunda katalizör işlevi görmeyi ve kapsayıcı bir küresel ticaret sistemine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik yol haritamız

MSC olarak, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme elde etme konusunda kararlıyız ve Amacımıza ulaşarak herkes için değer oluştururuz.

Dünya genelinde bağlantı kurmak, sadece yük taşımanın ötesine geçen bir sorumluluğu da beraberinde getirir.

Sürdürülebilirlik Yol Haritamız aracılığıyla, dayanıklı tedarik zincirleri oluşturma, sağlam temellerden yararlanma ve çalışanlarımız, müşterilerimiz, topluluklarımız ve gezegen için değer yaratma konusunda üzerimize düşen rolü oynamaya çalışıyoruz. MSC'nin tüm Yük Bölümünü kapsayan Yol Haritamız ve üç sürdürülebilirlik önceliğimiz, sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirme yolculuğumuzda ilerlerken bize rehberlik ediyor.

Sustainability Priorities.jpg

Lojistikte karbonsuzlaştırmanın sağlanması

İklim eylemi, net sıfıra yolculuğumuzda ilerlerken ortak hareket etmemizi gerektiren küresel bir zorunluluktur. MSC; lojistikte karbonsuzlaştırma, değer zincirinin tamamında diğerleriyle iş birliği yaparak çözümleri büyük ölçekte hızlandırma ve bu sırada da adil bir enerji dönüşümü sağlama konularında kilit bir rol üstlenmiştir. Müşterilerimizin tedarik zincirlerinin önemli bir parçası olarak, kendimizi bir karbonsuzlaştırma ortağı ve müşterilerimizin iklimle ilgili giderek daha iddialı hale gelen hedeflerine ulaşmalarını mümkün kılan bir aracı olarak görüyoruz.

Karbon nötrlük hedefleyerek, lojistikte dönüşüm çözümlerini destekleyerek ve enerji verimliliğine odaklanmaya devam ederek lojistikte karbonsuzlaştırmanın sağlanmasını mümkün hale getiriyoruz.

Devamını oku

Kapsayıcı ticaret teşviki

Küresel ekonomi ticareti yapmak, büyüme ve sosyal refah yaratmak için ulaşım ve lojistiğe güveniyor. MSC yerel toplulukları birbirine bağlayarak, küresel pazara erişimi kolaylaştırarak ve esnek ve kesintisiz tedarik zincirleri aracılığıyla müşterileri destekleyerek değer yarattığı benzersiz bir konumdadır.

Ekonomik büyümeye katkıda bulunarak, küresel değer zincirinde esneklik yaratarak ve yerel kapasite ve bilgi birikimini geliştirerek kapsayıcı ticareti teşvik ediyoruz.

Daha fazla bilgi edinin

Sosyal zorlukların çözümü

Global şirketlerin işlerinin bağlantılı olduğu ve insanlar ile toplumlara refah getirdiği her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnsan haklarını geliştirmek ve sıfır karbonlu bir ekonomiye adil geçiş sağlamak, MSC işletmesinin odak noktasıdır. Sosyal etkimiz, çeşitli iş gücümüzün ötesine uzanır ve sürdürülebilir bir tedarik ağı oluşturmak için birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızı da kapsar.

Çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik ederken tedarik zincirimizi de devreye sokarak insan haklarını geliştirme hedefiyle sosyal zorlukları çözüyoruz.

Daha fazla bilgi edinin

Ya da önceki Sürdürülebilirlik Raporlarımızı indirebilirsiniz

  • 2020 Report
  • 2019 Report
  • 2018 Report