Gemi programı arayınFiyat teklifi alın
MSC Sustainability our purpose MSC Sustainability our purpose

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Amacımız
Dünyayı birbirine bağlıyor, kapsayıcı sosyal refahı ve ekonomik büyümeyi teşvik ederken, hepimizin paylaştığı ev olan mavi gezegenimize saygı duyuyor ve onunla ilgileniyoruz.

sustainability at the heart of business
MSC'de, işimize sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu gösteren ve yaptığımız her işe yansıyan benzersiz bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsenmektedir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesi ile uyumlu olarak, Sürdürülebilirlik Yol Haritamız ve üç Sürdürülebilirlik Önceliğimiz, taahhütlerimizi yerine getirirken yolculuğumuz süresince bize rehberlik ediyor.

Sürdürülebilirlik Yol Haritamız

MSC sürdürülebilirlik yol haritası

Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

MSC sürdürülebilirlik öncelikleri
Lojistikte Karbonsuzlaştırmanın Sağlanması

İklim eylemi, enerji dönüşümünde yol alırken ortak hareket etmemizi gerektiren küresel bir zorunluluktur. Lider bir şirket olarak, MSC’nin lojistikte karbonsuzlaştırmada üstleneceği çok önemli bir rolü var. Tedarik ve değer zinciri boyunca iş birliği yapmak, karbonsuzlaştırma için gerekli yatırımları sağlamanın yanı sıra büyük ölçekli çözümleri de hızlandırmanın anahtarı.


Karbon nötrlüğü hedefleyerek; lojistikte dönüşüm çözümlerini destekleyerek ve enerji verimliliğine odaklanmaya devam ederek lojistikte karbonsuzlaştırmanın sağlanmasını mümkün hale getiriyoruz.

Daha fazla bilgi edinin
Kapsayıcı Ticaret Teşviki

Küresel ekonomi ticareti yapmak, büyüme ve sosyal refah yaratmak için ulaşım ve lojistiğe güveniyor. MSC yerel toplulukları birbirine bağlayarak, küresel pazara erişimi kolaylaştırarak ve esnek ve kesintisiz tedarik zincirleri aracılığıyla müşterileri destekleyerek değer yarattığı benzersiz bir konumdadır.

Ekonomik büyümeye katkıda bulunarak, küresel değer zincirinde esneklik yaratarak ve yerel kapasite ve bilgi birikimini geliştirerek kapsayıcı ticareti teşvik ediyoruz.

Daha fazla bilgi edinin
Sosyal Zorlukların Çözümü

Global şirketlerin işlerinin bağlantılı olduğu ve insanlar ile toplumlara refah getirdiği her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnsan haklarını geliştirmek ve sıfır karbonlu bir ekonomiye adil geçiş sağlamak, MSC işletmesinin odak noktasıdır. Sosyal etkimiz, çeşitli iş gücümüzün ötesine uzanır ve sürdürülebilir bir tedarik ağı oluşturmak için birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızı da kapsar.

Çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik ederken tedarik zincirimizi de devreye sokarak insan haklarını geliştirme hedefiyle sosyal zorlukları çözüyoruz.

Daha fazla bilgi edinin
MSC Sustainability report

Ya da önceki Sürdürülebilirlik Raporlarımızı indirebilirsiniz

  • 2020 Report
  • 2019 Report
  • 2018 Report