Gemi Programı AramaTeklif Alma

Sürdürülebilirlik

Kapsayıcı sosyal refah ile ekonomik büyümeyi teşvik ederek dünyayı birbirine bağlıyor, paylaştığımız ev olan mavi gezegenimize saygı duyarak onu besliyoruz.

MSC'de, işimizle bütünleşmiş durumda olan ve tüm yaptıklarımıza yansıyan benzersiz bir sürdürülebilirlik yaklaşımı vardır. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin On İlkesi ile uyumlu olarak, Sürdürülebilirlik Yol Haritamız ile üç Sürdürülebilirlik Önceliğimiz, taahhütlerimizi yerine getirirken yolculuğumuz boyunca gelişmemize rehberlik eder.

Sürdürülebilirlik Yol Haritamız

MSC sustainability roadmap

Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

MSC sustainability priorities
Lojistikte Karbonsuzlaştırmanın Etkinleştirilmesi

İklim eylemi, enerji geçişi sürecinde yol alırken toplu eylem gerektiren, küresel bir zorunluluktur. Sektörde lider bir şirket olarak MSC, lojistiğin karbondan arındırılmasında çok önemli bir role sahiptir. Tedarik ve değer zinciri genelinde işbirliği, karbondan arındırmak için gereken yatırımları sağlamanın yanı sıra ölçekli çözümleri hızlandırmanın da anahtarıdır.


Karbon nötr olma hedefiyle, lojistik geçiş çözümlerini destekleyerek ve enerji verimliliğine odaklanarak lojistikte karbonsuzlaştırmayı mümkün kılarız.

Devamını oku
Kapsayıcı Ticaretin Teşvik Edilmesi

Küresel ekonomi, ticaretin mümkün kılınması, büyümenin sağlanması ile sosyal refahın yaratılması için ulaşım ve lojistiğe bağlıdır. Bu bağlamda MSC, yerel toplulukları birbirine bağlayarak, küresel pazara erişimi kolaylaştırarak, esnek ve kesintisiz tedarik zincirleri aracılığıyla müşterilerini destekleyerek değer yaratmak için benzersiz bir konuma sahiptir.


Ekonomik büyümeye katkıda bulunarak, küresel değer zincirinde dayanıklılık oluşturarak ve yerel kapasite ile bilgi birikimini geliştirerek kapsayıcı ticareti teşvik ediyoruz.


Devamını oku
Sosyal Zorlukların Ele Alınması

Küresel şirketlerin aktivitelerinin birbirlerine bağlanarak, insanlara ve toplumlara refah getirdiği bir dünyada yaşıyoruz. MSC işinin merkezinde, insan haklarını geliştirmek ve sıfır karbonlu bir ekonomiye adil geçişi sağlamak yer alır. Sosyal etkimiz, kapsamlı iş gücümüzün ötesine geçer ve sürdürülebilir bir tedarik ağı oluşturmak için birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızı içerir.


Sosyal zorlukları ele alırken, tedarik zincirimizi devreye sokarak, insan haklarını geliştirir, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik ederiz.

Devamını oku

Veya önceki Sürdürülebilirlik Raporlarımızı indirebilirsiniz.

  • 2020 Report
  • 2019 Report
  • 2018 Report
MSC'de Sürdürülebilirlik ile ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Sürdürülebilirlik haberleri

Sustainability

06/30/2022

MSC Signs the UN Global Compact Sustainable Ocean Principles

Daha fazla bilgi edinin

Sustainability

06/08/2022

Preserving Our Oceans Together

Daha fazla bilgi edinin

Other

10/08/2021

MSC Cooperates with Key Chinese Research Institute to Promote Decarbonisation and Sustainable Shipping

Daha fazla bilgi edinin