KAPSAYICI
TİCARET TEŞVİKİ

Küresel ekonomi ticareti yapmak, büyüme ve sosyal refah yaratmak için ulaşım ve lojistiğe güveniyor.

MSC yerel toplulukları birbirine bağlayarak, küresel pazara erişimi kolaylaştırarak ve esnek ve kesintisiz tedarik zincirleri aracılığıyla müşterileri destekleyerek değer yarattığı benzersiz bir konumdadır.


Geniş kapsamlı küresel erişimimiz ve kalkınmayı teşvik edecek sınırlı sosyal korumalarına bağlı olarak ekonomik büyüme için ticarete özellikle bağımlı olan dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin yarısından fazlasındaki operasyonlarımız olması sebebiyle, MSC katkıda bulunabilecek benzersiz bir konuma sahiptir. Rolümüzün yük taşımanın ötesine geçen bir sorumluluğu işaret ettiğine inanıyoruz. Bağlantılar kurarak, ticarete erişim sağlayarak, kapsayıcı ve sürdürülebilir ticaret ve herkesin yararlanabileceği büyüme yoluyla eşitsizliği azaltarak dünya genelinde kırılgan ekonomilerin korunmasına yardımcı oluyoruz.


Uçtan uca lider bir lojistik şirketi olarak, dünyayı birbirine bağlamak için tüm değer zincirimiz boyunca değer yaratarak önümüzdeki on yılda daha kapsayıcı ticareti sağlamlaştırma ve güvence altına alma ile ilgili ilerlemeleri destekleme sorumluluğumuz var.


Ticaret yerel iş yaratma, uzmanlık ve altyapı üzerindeki doğrudan olumlu etkileri aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder ve üretim, iş birliği ve yenilikler için fırsatlar sunar. MSC'nin küresel ağı büyümeye devam ettikçe, istihdam yaratma (hem doğrudan hem de dolaylı) yoluyla olduğu kadar, eşitsizliklerin meydan okuduğu topluluklardaki altyapı yatırımlarımız yoluyla da değer yaratma konusunda etkili olacağız. Ekonomik büyümeyi kolaylaştırmanın yanı sıra, faaliyetlerimiz sosyal istikrarın sağlanmasına ve insanların yaşamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.
Kapsayıcı ticaret teşviki

Taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinin

Enabling logistics decarbonisation
Lojistikte Karbonsuzlaştırmanın Sağlanması Daha fazla bilgi edinin
Addressing  Social challenges
Sosyal Zorlukların Çözümü Daha fazla bilgi edinin
MSC Sustainability our purpose
Sürdürülebilirlik Daha fazla bilgi edinin