Gemi Programı AramaTeklif Alma


KAPSAYICI TİCARETE

TEŞVİK

Küresel ekonomi, ticareti mümkün kılmak ile büyüme ve sosyal refah yaratmak için ulaşım ve lojistiğe bağlıdır.

MSC, yerel toplulukları birbirine bağlayarak, küresel pazara erişimi kolaylaştırmak için, esnek ve kesintisiz tedarik zincirleri aracılığıyla, müşterilerini destekleyerek değer yaratabilecek, benzersiz bir konuma sahiptir.

MSC olarak, geniş kapsamlı küresel erişimimiz ve dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin -ki bu ülkeler, toparlanmayı teşvik etmek için sınırlı sosyal korumaları nedeniyle ekonomik büyüme için ticarete özellikle bağımlıdır- yarısından fazlasında mevcut operasyonlarımızla, katkı sağlamak adına benzersiz bir konuma sahibiz. Rolümüzün, kargo taşımanın ötesine geçen bir sorumluluk gerektirdiğine inanıyoruz. Bağlantılar kurarak, ticarete erişim sağlayarak, kapsayıcı ve sürdürülebilir ticaret ile herkesin yararlanabileceği büyüme yoluyla eşitsizliği azaltarak, dünya çapında kırılgan ekonomilerin güvence altına alınmasına yardımcı oluyoruz.


Bir uçtan öteki uca, lider bir lojistik şirketi olarak, dünyayı birbirine bağlamak için tüm değer zincirimiz boyunca fayda sağlayarak, önümüzdeki on yılda, ileri kapsayıcılıkta ticaret ortamını sağlamlaştırma ve güvence altına alma konusundaki ilerlemeyi destekleme sorumluluğumuz var.


Ticaret; yerel iş imkânları yaratarak, uzmanlık ile altyapı üzerindeki doğrudan olumlu etkileri aracılığıyla, üretim, işbirliği ve yenilik için fırsatlar sunarak, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder. MSC olarak küresel ağımız büyümeye devam ettikçe, eşitsizliklerle mücadele edilen topluluklarda istihdam yaratma ve altyapı yatırımlarımız ile (hem doğrudan hem dolaylı olarak) değer yaratmaya aracı olacağız. Faaliyetlerimiz, ekonomik büyümeyi kolaylaştırmanın yanı sıra, sosyal istikrarın sağlanmasına ve insanların yaşamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunma potansiyeline de sahiptir.
Fostering inclusive trade

Taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinin

Lojistikte Karbonsuzlaştırmanın Etkinleştirilmesi

Daha fazla bilgi edinin

Sosyal Zorlukların Ele Alınması

Daha fazla bilgi edinin

Sürdürülebilirlik

Daha fazla bilgi edinin