Enabling logistics decarbonisation Enabling logistics decarbonisation

Lojistikte
KARBONSUZLAŞTIRMANIN Sağlanması

Lojistikte karbonsuzlaştırmanın sağlanması

İklim hareketi, enerji geçişi yaparken kolektif eylem gerektiren küresel bir zorunluluktur.

Lider bir şirket olarak MSC, lojistiği karbonsuzlaştırma konusunda kritik bir role sahiptir. Tedarik ve değer zinciri genelinde iş birliği, çözümleri büyük ölçekte hızlandırmanın yanı sıra karbonsuzlaştırma için gerekli yatırımlara imkan vermenin anahtarıdır.


Operasyonları iklimi etkileyen ve iklimden etkilenen lider bir şirket olarak, faaliyetlerimizi karbonsuzlaştırırken enerji geçişini hızlandırmada önemli bir role sahibiz. Bu nedenle, değişen olumsuz hava modellerine uyum sağlamak da dahil olmak üzere iklim hareketi MSC için stratejik bir zorunluluktur.

MSC, küresel tedarik zincirlerinin karbonsuzlaştırılmasına katkıda bulunmak için benzersiz bir konumda bulunmaktadır. Faaliyetlerimizin ölçeği ve kapsamı; yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir çözümlere öncülük ederek liderlik gösterme sorumluluğunu da beraberinde getirir. Uçtan uca bir bakış açısı benimseyerek küresel faaliyetlerimiz genelinde emisyonları azaltmayı amaçlıyoruz.

Taşımacılıkta karbonsuzlaştırmayı destekleme konusunda liderliği üstlenmek, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların daha geniş kapsamda kullanılmaya başlanmasını sağlamak için somut eylemler gerçekleştirmeyi gerektirir. Sektörde benzer şirketlerle iş birliği yapmanın yanı sıra deniz ekosistemi genelinde çok paydaşlı platformlar aracılığıyla etkileşimde bulunuyoruz. Böylece, taşımacılık faaliyetlerimiz ile yakıt, dağıtım sistemleri ve altyapı sağlayan diğer sektörler arasındaki dayanışmadan yararlanıyoruz.

Karbonsuzlaştırma ortaklarımız hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

MSC, aşağıdaki karbonsuzlaştırma hedeflerini başarmayı amaçlamaktadır

• Karbon yoğunluğu (EEOI) 2023'e kadar 13,61 g/mt-nm'ye düşürülecek
• Karbon yoğunluğu (EEOI) 2045 yılına kadar 2008 başlangıç noktasına göre %70 azaltılacak
• 2030 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu kapasitesine sahip ilk gemi hizmete sunulacak
• 2050 yılına kadar net karbonsuzlaştırma tamamlanacak

Karbonsuzlaştırma Teklifleri