Gemi Programı AramaTeklif Alma

LOJİSTİKTE
KARBONSUZLAŞTIRMA

Enabling logistics decarbonisation

İklim eylemi, enerji geçişinde yol alırken toplu eylem gerektiren küresel bir zorunluluktur.

Sektöründe lider bir şirket olarak MSC, lojistiğin karbondan arındırılmasında çok önemli bir role sahiptir. Tedarik ve değer zinciri genelinde işbirliği, süreçlerin karbondan arındırılması için gereken yatırımları sağlamanın yanı sıra ölçekli çözümleri hızlandırmanın da anahtarıdır.

Faaliyetleri iklimi etkileyen ve iklimden etkilenen lider bir şirket olarak, süreçlerimizi karbondan arındırırken enerji geçişini hızlandırmada kilit bir rol oynamalıyız. Bu sebeple, iklim eylemi, gelişen olumsuz hava koşullarına uyum sağlamak da dahil olmak üzere, MSC için stratejik bir zorunluluktur.

MSC, küresel tedarik zincirlerinin karbondan arındırılmasına katkıda bulunmak için benzersiz bir konuma sahiptir. Faaliyetlerimizin ölçeği ve genişliği, yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir çözümlere öncülük ederek liderlik gösterme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Küresel operasyonlarımız genelinde emisyonları azaltma hedefiyle, uçtan uca bir bakış açısı benimsiyoruz.

Deniz taşımacılığının karbondan arındırılması taleplerine öncülük etmek, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların daha geniş çapta benimsenmesini teşvik edici somut eylemler gerektirir. Denizcilik ekosistemimiz ile yakıt, dağıtım sistemleri ve altyapı sağlayan diğer sektörler arasındaki karşılıklı bağımlılıklardan yararlanarak, endüstrideki meslektaşlarımızla işbirliği yapıyor ve denizcilik ekosisteminde çok paydaşlı platformlar aracılığıyla etkileşim kuruyoruz.

Karbonsuzlaştırma ortaklıklarımız hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyun.
MSC, aşağıda belirtilen karbonsuzlaştırma hedeflerine bağlıdır.

• Karbon yoğunluğunun (EEOI) 2023'e kadar 13.61 g/mt-nm'ye düşürülmesi
• Karbon yoğunluğunun (EEOI) 2045 yılına kadar 2008 başlangıç noktasına göre %70 azaltılması
• İlk, net sıfır karbon emisyonu kapasitesine sahip geminin 2030 yılına kadar hizmete alınması
• Net karbonsuzlaştırmanın 2050'de tamamlanması.

Karbonsuzlaştırma Teklifleri