How MSC empowers women in the workforce

/tr/newsroom/stories/how-msc-empowers-women-in-the-workforce

How MSC empowers women in the workforce

10/11/2019

Durum

Uluslararası Ulaştırma İşçileri Federasyonu'na (ITF) göre, kadınlar dünyadaki deniz işgücünün yalnızca % 2'sini oluşturuyor. Denizcilik Endüstrisi ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gibi uluslararası kuruluşların, toplumsal cinsiyet farklarını azaltmak, denizde çalışma koşullarını iyileştirmek ve güvenlik bilincini teşvik etmek konusundaki sürekli çabalarına rağmen, bir denizci olmak bir kadın için zorlu bir kariyer olarak kabul edilmektedir.

Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri (SKH) 1, 5 ve 10 ile uyumlu olarak, MSC, hem gemi hem de karadaki kadın adaylar için istihdam fırsatlarına erişimi kuvvetlendirmekte ve kadınların denizcilik faaliyetlerine entegrasyonunu teşvik etmektedir.

Stratejimiz

İşe alma prosedürlerimizde kadın kotasını arttırmanın ve sadece cinsiyet çeşitliliği konusundaki nicel göstergelere dayanan KPI'lar yaratmanın, cinsiyet eşitsizliklerini etkin bir şekilde azaltmaya ve kadınların güçlenmesini ilerletmeye zorunlu olarak katkıda bulunmadığının bilincindeyiz.

Bu nedenle, kadın çalışanlarımıza her seviyede denizcilik eğitimi ve ilgili mesleki eğitim sağlayarak cinsiyet içeren uygulamaları iş modellerimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İş Davranış Kurallarımıza uygun olarak, fırsat eşitliği, adil muamele ve ayrımcılık yasağı ilkelerine uygun olarak eşit kariyer yolları sunarak kadınların karar alma süreçlerine katılımını da destekliyoruz.

Etkilerimiz

Kadınların güçlendirilmesi konusundaki mevcut uygulamaları geliştirmek için, endişelerini daha iyi anlamak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için çalışanlarımızla ve özellikle kadın çalışanlarımızla sürekli diyalogu teşvik ediyoruz. Bu bağlamda 2017 yılında, Küresel İnsan Kaynakları Departmanı ve MSC kurumlarına dayanan yerel İnsan Kaynakları Görevlileri ile işbirliği içinde bir insan hakları değerlendirmesi yaptık.

Değerlendirmenin ön bulgularına dayanarak, şu konulara odaklanmaya devam edeceğiz: a) toplulukların katılımını teşvik etme konusundaki kapsayıcı yaklaşımımızın bir parçası olarak kültürel çeşitliliğe saygı göstermek; b) özellikle kadın çalışanlar için yumuşak ve teknik becerilerde eğitim olanakları sağlamak; ve c) çalışanların verimliliklerini arttırmalarına yardımcı olmak için sağlıkla ilgili destek sağlamak, böylece kadınların güçlenmesini teşvik etmenin yanı sıra devamsızlık oranlarını azaltmak.

MSC, özellikle doğumdan sonra işe dönerken kadınların kendilerini yeterince desteklendiğini ve teşvik edildiğini hissetmeleri için destekleyici işyeri ortamları, uygun tesisler, güçlü yönetim desteği ve ilgili politikalar sağlayarak kadınların girişimciliğinin önündeki engelleri azaltma konusunda kararlıdır. Bu bağlamda, Dominik Cumhuriyeti'ndeki yerel ofisimiz, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) önerileri doğrultusunda, yeni anneleri destekleyen ve yaşam kalitelerini artıran bir çalışma ortamı yaratan özel bir emzirme odası açtı. Gabon'da, sağlıklı beslenme uygulamalarını teşvik etmeye ve stres yönetimini iyileştirmeye odaklanıyoruz. Çalışanlarımızın talebinin yanı sıra, mesai saatlerinden sonra profesyonel bir eğitmen ile spor etkinliklerine ücretsiz olarak katılma imkânı vermeye karar verdik. Ayrıca, kadınların kanser araştırmalarını destekleyen yıllık maraton gibi, kadınların sağlığı konusunda yerel farkındalık yaratma kampanyalarını destekliyoruz.

Daha fazla bilgi için, MSC 2017 Sürdürülebilirlik Raporu'ndaki 62-63. Sayfalara bakınız.