How MSC promotes a culture of safety on board

/tr/newsroom/stories/how-msc-promotes-a-culture-of-safety-on-board

How MSC promotes a culture of safety on board

10/11/2019

Durum

MSC, çalışanlarına hem ofislerinde karada hem de gemilerinde denizde güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır.

MSC’nin çevrenin korunmasına olan bağlılığı ve sorumlu iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının desteklenmesi, felsefesinin temel parçaları ve iş başarısına katkıda bulunan faktörlerdir. MSC, iş operasyonlarında insan sağlığı üzerindeki can kaybını ve gereksiz riskleri önlemeyi ve çevre güvenliğini ve uygun kargo elleçleme ve yönetimini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bunu yapmak için, MSC'nin uluslararası sevkıyat için tanımlanan geçerli gereklilikler doğrultusunda kendi Sağlık, Güvenlik, Güvenlik ve Çevre (HSSE) politikası vardır. Ek olarak, “Sorumlu Kargo Bakım Politikamız” güvenli konteyner taşıma prosedürlerine odaklanmaktadır.

Stratejimiz

MSC, erken uyarı ve hızlı karar alma mekanizmalarının, deniz acilleri durumunda mürettebatının ve müşterilerin navlun güvenliğini sağlamak için çok önemli olduğuna inanmaktadır. Tüm kriz yönetimi operasyonları deneyimli MSC üst yönetiminin denetimi altında özel uzmanların derhal dahil edilmesini gerektirir.

Şirketin kurucusu Kaptan Gianluigi Aponte ile Başkan ve CEO’dan Bay Diego Aponte, acil durum operasyonlarının takibinde ve yönetiminde bizzat yer almaktadır. Yönergeleri doğrultusunda, Genel Müdürlük Operasyon Departmanı, zorlu koşullar altında, gemide veya denizde meydana gelen olası tıbbi acil durumlar da dahil olmak üzere acil durumu hızla çözmek için ekip üyeleriyle sürekli iletişim halindedir.

Etkilerimiz

İnsanlara duyduğumuz özen, personel gelişimi stratejimiz ve özellikle kişisel, kargo ve seyahat güvenliği sağlamaya odaklanan mesleki eğitimlerimizle kanıtlanmaktadır.

Kıbrıs'taki MSC Gemi Yönetimi, diğer görevlerin yanı sıra, MSC'nin vizyonu, misyonu ve temel değerleri doğrultusunda ekibimizin seçimi, alımı, eğitimi ve yönetiminden sorumludur. Son on yılda, MSC Gemi Yönetimi’nin kurumsal gelişim, sürekli kapasite geliştirme ve işteki yenilik konularına odaklanması, MSC tarafından işletilen filonun hızlı büyümesiyle başa çıkabilmesini ve aynı zamanda organizasyonun tüm seviyelerinde yüksek performans elde etmesini sağlamıştır.

Hem yumuşak hem de teknik becerilerde eğitim vererek mürettebatın profesyonel yeterliliğini artırmak ve geliştirmek şirketimiz için kilit bir yatırım alanı teşkil eder. Risklere karşı hızlı yanıt vermemizi arttırmak için, bu eğitim programları aynı zamanda acil durumlar ve doğal afetler gibi beklenmedik olaylar hakkında özel modüller içermektedir.

MSC Grubu’nun güvenlik kültürü, insan yaşamı tehlikedeyken maliyet düşürücü hususları içermemektedir. Bir örnek olarak, 2017 sonbaharında, merkezi yönetim ofislerimiz, yerel makamların denizcilere tıbbi yardım ve hastaneye yatışlarını sağlamalarını sağlamak amacıyla MSC gemilerinin tıbbi yardıma ihtiyacı olan mürettebat üyelerini amaçladıkları rotalardan ayırmalarını sağlayan dört acil operasyon başlattı. mümkün olan en hızlı yol.

Daha fazla bilgi için, MSC 2017 Sürdürülebilirlik Raporu'ndaki 50-53. Sayfalara bakınız.