Varış ve ayrılış tarihleri yerel tarih ve saattir. Lütfen hizmet içeriğinin doğru ve güncel olmasını sağlamak için makul çabanın gösterildiğini, ancak tüm bilgilerin, doğruluğuna ilişkin herhangi bir garanti veya beyan verilmeksizin sağlandığını ve hiçbir koşulda MSC web sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya içeriğe güvenmekten kaynaklanan doğrudan, dolaylı, tesadüfi netice nedeniyle doğan, özel veya diğer zarar, masraf, kayıp veya yükümlülüklerden sorumlu olmayacağını unutmayın.​

Check out what's new in Search Schedules

Take the tour to find out more

Search for multiple Ports of Load and Discharge

Search schedules now allows you to search for mulitple ports of load and discharge, including from different countries.

Select your ports via the country map

You can select multiple ports from a country and include them in your search.

View your route combinations

The first voyage avaible for each combination of POD and POL is displayed

View schedule details

The detailed transshipment information is available including the connecting vessel information.