Gemi Programı AramaTeklif Alma

Sürdürülebilir Tedarik Zincirlerinin Sağlanması

MSC Biyoyakıt Çözümünün Tanıtımı
MSC’nin ilk sertifikalı içe dönük karbon programı, operasyonlarımızın olduğu gibi tedarik zincirinizin de karbondioksit emisyonlarını azaltırken sektörümüzün karbonsuzlaştırılmasını da hızlandırır. Hedeften aksiyona geçişte kazan kazan yaklaşımı: MSC sürdürülebilir biyoyakıtı depolarken siz de karbondioksit tasarrufu olarak meyvelerini toplarsınız.


Hedefimiz açık. Haydi, net sıfıra yolculuğumuzda birlikte dümen tutalım.

Karbonsuzlaştırma yolculuğumuzda bize katılın

2050’ye kadar net sıfır karbonsuzlaştırma yolculuğumuzun bir parçası olarak, MSC sizi güçlerimizi birleştirerek tedarik zincirinizi karbonsuzlaştırmaya ve iklim hedeflerinizi tutturmaya davet ediyor.

MSC Biyoyakıt Çözümü, taşımacılık dışında, gelecekteki karbon azalışına odaklanan karbon dengeleme girişimlerinin aksine, taşımacılık değer zinciri içerisinde, karbondioksit tasarrufu yakalamayı mümkün kılan, içe dönük karbon programımızdır. Birlikte çalışarak tedarik zincirinizin karbon ayak izini azaltabilir ve küresel enerji dönüşümü ile sürdürülebilir tedarik zincirleri için üzerimize düşeni yapabiliriz.

Nasıl işler?

MSC Biyoyakıt Çözümü’nü seçtiğinizde, kargonuzun bağlı olduğu ya da varacağı liman neresi olursa olsun, MSC iklim hedeflerinizi sağlamak adına küresel ağı içerisinde biyoyakıt satın alımı yapar.

MSC Biyoyakıt Çözümü için kullanılan karbondioksit hesaplamaları, karbondioksit tasarrufunun size aktarılmasında doğruluğu ve bütünlüğü sağlamak adına, haricen onaylı içe dönük karbon süreçleri ile Temiz Yük metodolojisi kapsamındaki emisyon faktörlerine dayanır.

MSC, tedarik zincirinizin karbon ayak izini (Kapsam 3 Karbondioksit emisyonları) raporlamak için kullanılabilecek aşağıdaki bilgileri içeren bir Çekilme Bildirimi düzenler:


• Karbondioksit tasarrufu, aşağıdakiler temel alınarak, müşteriye aktarılır (ton cinsinden):

o Talep edilen servis için konvansiyonel denizcilik yakıtları kullanıldığında oluşan karbondioksit emisyonu
o Talep edilen servis için sürdürülebilir biyoyakıt kullanıldığında oluşan karbondioksit emisyonu

• Biyoyakıt şartnameleri ve sertifikaları
• Depo tedarikçisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik Kanıtı
• Harici doğrulama belgesi (İçe dönük karbon süreci)