KV-Journey-to-net-zero.jpg KV-Journey-to-net-zero.jpg

NET SIFIRA
YOLCULUK

Sürdürülebilir tedarik zincirleri sağlanır.

MSC Biyoyakıt Çözümü ile Tanışın

Kendi faaliyetleriniz genelinde olduğu kadar tedarik zincirinizde CO2 emisyonlarını azaltan ve sektörümüzün karbonsuzlaştırılması sürecini hızlandıran, MSC’nin ilk sertifikalı karbon dahili dengeleme programı. Bu istek aşamasından eylem aşamasına geçmek için iki tarafın da kazandığı bir yaklaşım: MSC sürdürülebilir biyoyakıt depolar ve siz CO2 tasarrufu yaparsınız.

Hedefimiz net. Net sıfıra doğru yola çıkalım; birlikte.

Karbonsuzlaştırma yolculuğumuza katılın

MSC, 2050 yılına kadar net sıfır karbonsuzlaştırma yolculuğumuzun kapsamında tedarik zincirinizde karbonu gidermek ve iklim hedeflerinize ulaşmak için sizi bizimle güçlerini birleştirmeye davet ediyor.

MSC Biyoyakıt Çözümü, taşımacılık dışında gelecekteki emisyon azaltımlarına odaklanan karbon ofseti girişimlerinin aksine, taşımacılık değer zincirinde elde edilen CO2 tasarruflarını sağlayan karbon dahili dengeleme programımızdır. İş birliği sayesinde tedarik zincirinizin karbon ayakizi azalır ve küresel enerji geçişinde ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinde rolümüzü birlikte oynarız.

Nasıl çalışır?

MSC Biyoyakıt Çözümünü seçtiğinizde, MSC, yükün çıkış veya varış limanlarından bağımsız olarak küresel ağımızda kullanılmak üzere iklim hedeflerinize ulaşmanız için biyoyakıt satın alır.

MSC Biyoyakıt Çözümü için kullanılan CO2 hesaplamaları, size aktarılan CO2 tasarruflarının doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlamak için harici olarak doğrulanan karbon dahili dengeleme işlemiyle birlikte Clean Cargo'nun emisyon faktörleri yöntemine dayalıdır.

MSC tedarik zincirinizin karbon ayakizini (Kapsam 3 CO2 emisyonları) rapor etmek için kullanılabilecek şu bilgileri içeren bir Çekilme Bildirimi yayınlar:

• Şunlara dayalı olarak müşteriye aktarılan CO2 tasarrufları (ton cinsinden):

o Geleneksel deniz yakıtı kullanılarak talep edilen hizmetin temel CO2 emisyonları
o Sürdürülebilir biyoyakıt kullanılarak talep edilen hizmetin temel CO2 emisyonları

• Biyoyakıt özellikleri ve sertifikası
• Gemi yakıtı tedarikçisi tarafından verilen Sürdürülebilirlik Kanıtı
• Harici doğrulama beyanı (karbon dahili dengeleme işlemi)