Gemi programı arayın

MSC Veri Koruma Bildirimi

Kayıtlı ofisi Chemin Rieu 12-14, 1208 Genève,
İsviçre'de bulunan, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve 1992 tarihli İsviçre Federal Veri Koruma Yasası (bundan böyle "Veri Koruma Yasaları" olarak anılacaktır)
uyarınca veri kontrolörü olarak hareket eden MSC Mediterranean Shipping Company SA (bundan böyle "MSC" veya "biz" anılacaktır)
Kişisel Verilerinizin (aşağıda tanımlandığı şekilde) gizliliğini ve güvenliğini temin etmeyi taahhüt etmektedir. Bu veri
koruma bildirimi (bundan böyle "Bildirim" olarak anılacaktır) Kişisel Verileri aşağıda belirtilen Amaçlar
için nasıl topladığımızı, kullandığımızı, paylaştığımızı ve aktardığımızı (bundan böyle birlikte "İşleme" olarak anılacaktır) açıklar. Lütfen web sitemizi
ziyaret ettiğinizde Sizin hakkınızda topladığımız bilgileri belirten Gizlilik Bildirimimize de bakın.

SİZDEN HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYORUZ?

Verilerin sahibi olan “Siz” ile doğrudan veya dolaylı olarak alakalı olan tüm bilgiler Kişisel Veridir. MSC, aşağıdaki kategorilerde sizin hakkınızdaki kişisel verileri işleyebilir:

• Ad ve soyadı
• İş e-posta adresi
• İş telefon numarası
• Dahil olduğunuz kuruluş
• Departman
• Ülke
• Gerekli olduğu durumlarda cinsiyet, medeni durum, uyruk gibi daha detaylı kimlik bilgileri
• Paketleme Listesi, B/L, Ön Beyan, Faturalar, Menşe Şahadetnamesi, İthalatçı Güvenlik Belgesi, Yüke Özgü Sertifika, Taşımacılık Talimatları, Gümrükleme, İhracat ve İthalat Belgeleri dahil olmak üzere Gönderen, Alıcı, Üçüncü Taraf Bilgilendirmesi ile alakalı tüm belgelerde bulunan ve işle ilgili diğer tüm kişisel veriler.
• Finansal ve ekonomik bilgiler
• Yük açıklaması ve/veya konteyner numarası
• MSC kodu
• Referans numaraları
• Bazı durumlarda pasaport, pasaport numarası, kimlik kartı ve sürücü belgesi gerekebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL KULLANILIR?

Kişisel verileriniz yalnızca aşağıdaki “Amaçlar” doğrultusunda kullanılır:

1. MSC çalışanı veya müşterisi, alıcı ya da Üçüncü Taraf olduğunuzu doğrulamak.
2. Şirketinizin, talep edilen hizmetleri (gerekli bilgilerin ve belgelerin bir gönderi sürecine dahil olan taraflar arasında paylaşılmasına aracılık etmek) sunacak olan TradeLens’e kaydolmasını sağlamak.
3. Sizinle ve şirketinizle olan ilişkimizi korumak.

Geçerli veri koruma kanunları kapsamında izin verildiği üzere MSC, kişisel verilerinizi işlerken yasal çıkarlarını gözetir. Bize bu tür bilgileri sağlamazsanız MSC ve dolayısıyla TradeLens, talep edilen hizmetleri size sunamayabilir. MSC, kişisel verilerinizi yalnızca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kullanır. Kişisel verilerinizi alakasız bir amaç doğrultusunda işlememiz gerekirse sizi bilgilendirip bu işleme izin veren yasal gerekçeleri açıklarız ya da veri koruma kanunları uyarınca gerekli olduğu durumlarda onayınızı isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜREYLE SAKLANIR?
MSC, kişisel verilerinizi bu amaçlar için gerekenden daha uzun süre boyunca saklamaz ve geçerli yasalarla belirlenen yasal süre boyunca depolar.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AÇIKLANIR?
Kişisel verilerinizi aşağıdaki taraflara açıklayabiliriz:

• TradeLens (IBM tarafından desteklenir)
• Terminal, yetkili birimler, bankalar, sigorta sağlayıcıları, gümrük görevlileri ve taşıma hizmeti sağlayıcıları
gibi TradeLens Platform katılımcıları.
• MSC Mediterranean Shipping Company SA adına faaliyet gösteren MSC Acenteleri

Bu taraflar, verilerinizi korumak için bizim sunduğumuz koşullarla eş düzeyde güvenlik önlemleri almakla yükümlüdür. Kişisel verilerinizi yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanırlar. Ayrıca geçerli yasalar, mahkeme kararı ya da devlet düzenlemeleri uyarınca zorunlu olduğu durumlarda ve bir dolandırıcılık eyleminin tespit edilmesi ve durdurulması ya da herhangi bir yasal soruşturmanın veya kovuşturmanın desteklenmesi gerektiğinde kişisel verilerinizi üçüncü taraflara açıklayabiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİN ULUSLARARASI AKTARIMI
Bu amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiğinde MSC, bu verileri Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan IBM Cloud üzerinde bulunan TradeLens’e aktarır. Ayrıca bu amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan MSC Acenteleri ile paylaşılabilir. Kişisel verileriniz Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre’nin dışına aktarıldığında MSC, veri koruma yasalarına uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar.

VERİLERİN GÜVENLİĞİ
Kişisel verilerin kazayla veya yasa dışı yollarla yok edilmesine, kazayla kaybedilmesine, değiştirilmesine, özellikle başka bir ülkeye aktarıldığında yetki olmadan açıklanmasına ya da erişilmesine ve yasa dışı herhangi bir biçimde işlenmesine karşı koruma sağlamak amacıyla teknik açıdan ve kuruluş açısından uygun güvenlik önlemlerini aldık.

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ
Veri koruma kanunları doğrultusunda aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinize erişim talep etme (genelde “veri sahibi erişim talebi” olarak bilinir). Bu, hakkınızda sakladığımız kişisel verilerin bir kopyasını almanızı ve bu verileri yasalara uygun biçimde işleyip işlemediğimizi kontrol etmenize olanak tanır.
• Hakkınızda sakladığımız kişisel bilgilerin düzeltilmesini talep etme. Bu, Hakkınızda sakladığımız eksik ya da yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlayabilmenize olanak tanır.
• Kişisel verilerinizin silinmesini talep etme. Bu, kişisel verilerinizi işlemeye devam etmemiz için geçerli bir sebep olmadığında kişisel verilerinizin silinmesini ya da kaldırılmasını isteyebilmenize olanak tanır. Ayrıca verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınızı (aşağıda açıklanmıştır) kullanarakkişisel verilerinizin silinmesini veya kaldırılmasını da talep edebilirsiniz.

• Bizim (veya bir üçüncü tarafın) geçerli bir sebebimiz olsa dahi sizin özel bir durumunuz nedeniyle bu sebep doğrultusunda verilerinizin işlenmesine karşı çıktığınız durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme. Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işlediğimiz durumlarda da itiraz etme hakkınız vardır.

• Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme. Bu, hakkınızdaki kişisel verilerin doğruluğunun veya işlenmesinin sebeplerinin teyit edilmesini istemeniz halinde verilerinizin işlenmesinin durdurulmasını talep edebilmenizi sağlar.
• Uygun olduğunda kişisel verilerinizin okunabilir bir formatta başka bir tarafa aktarılmasını talep etme.
• Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin yasal gerekçe onayınıza dayalıysa onayınızı geri çekme hakkı. Yukarıda bahsedilen haklara ek olarak ve Veri Koruma Yasaları uyarınca veri korumasının denetiminden sorumlu yetkili birimlere şikayette bulunma hakkınız vardır. Yukarıda bahsedilen haklarınızı kullanmak istiyorsanız lütfen özel formu doldurun. Diğer durumlarda bize adresine e-posta göndererek ch001-data.protection@msc.com veya aşağıdaki adresi kullanarak erişebilirsiniz:

Mediterranean Shipping Company SA
Corporate Legal Department - Data Protection Officer
12-14 Chemin Rieu 1208, Cenevre, İsviçre

BU BİLDİRİMDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Bu bildirimi her zaman güncelleme hakkını saklı tutarız. Güncellenen bildirim aynı sayfada yayınlanır.