Gemi Programı AramaTeklif Alma

MSC VERİ KORUMA BİLDİRİMİ

Merkez adresi Chemin Rieu 12-14, 1208 Cenevre, İsviçre'de bulunan MSC Mediterranean Shipping Company SA ("MSC" veya "biz" olarak anılacaktır), Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve 1992 tarihli İsviçre Federal Veri Koruma Yasası ("Veri Koruma Yasaları" olarak anılır) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, (aşağıda tanımlandığı üzere) Kişisel Verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumayı taahhüt eder. Bu veri koruma bildirimi (“Bildirim” olarak anılacaktır) Kişisel Verileri aşağıda belirtilen amaçlar için nasıl topladığımızı, kullandığımızı, paylaştığımızı ve aktardığımızı (birlikte “İşleme” olarak anılacaktır) açıklamaktadır. Lütfen, ayrıca internet sitemizi ziyaret ettiğinizde Sizin hakkınızda topladığımız bilgileri belirten Gizlilik Politikamıza da bakın.

SİZDEN HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYORUZ?

Kişisel Veriler, doğrudan veya dolaylı olarak veri sahibi olan “Siz” ile ilgili her türlü bilgidir. MSC, Sizinle ilgili aşağıdaki Kişisel Veri kategorilerini İşleyebilir:

• Ad ve soyad
• Profesyonel e-posta adresi
• Profesyonel telefon numarası
• Ait olduğunuz kuruluş
• Departman
• Ülke
• Gerektiğinde cinsiyet, medeni durum, uyruk vb. gibi ek kimlik verileri
• Çeki Listesi, Konşimento, Ön Beyanname, Faturalar, Menşe Şahadetnamesi, İthalatçı Güvenlik Dosyası, Kargoya Özel Sertifika, Sevkiyat Talimatları, Gümrükleme ve İhracat ve İthalat Belgeleri dahil olmak üzere Yükleten, Alıcı, Bildirim Yapılacak Üçüncü Şahıs ile ilgili belgelerde yer alan diğer tüm profesyonel Kişisel Veriler.
• Mali ve ekonomik bilgiler
• Kargo tanımı ve/veya konteyner numarası
• MSC kodu
• Referans numaraları
• Bazı durumlarda pasaport veya pasaport numarası, kimlik kartı ve ehliyet gerekebilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KULLANACAĞIZ?

Kişisel Verilerinizi yalnızca aşağıdaki “Amaçlar” için kullanacağız:

1. Sizi, bir çalışanı veya mevcut bir MSC müşterisi, Alıcı veya Bildirim Yapılacak Üçüncü Şahıs olarak tanımlamak için.
2. Şirketinizin, talep edilen hizmetleri sağlayacak olan TradeLens'e kaydolmasına izin vermek için (bir gönderiye dahil olan taraflar arasında gerekli bilgi ve belgelerin teatisini kolaylaştırmak).
3. Sizinle ve Şirketinizle olan ilişkimizi sürdürmek için.

Geçerli Veri Koruma Kanunları kapsamında izin verildiği şekilde, MSC, Kişisel Verilerinizi İşlemek için meşru menfaatlerine dayanacaktır. Bize bu tür verileri sağlamak istemezseniz, MSC ve nihayetinde TradeLens, size talep edilen hizmetleri sağlayamayabilir. MSC, Kişisel Verilerinizi yalnızca yukarıdaki Amaçlar için İşleyecektir. Kişisel Verilerinizi alakasız bir Amaç için İşlememiz gerekirse, Size bildirimde bulunacağız ve bunu yapmamıza izin veren yasal dayanağı açıklayacağız veya Veri Koruma Kanunları uyarınca gerekli olduğunda rızanızı alacağız.

 

HOW LONG WILL WE RETAIN YOUR PERSONAL DATA?
MSC, Kişisel Verilerinizi Amaçları karşılamak için gerekenden daha uzun süre tutmayacak ve bunları yürürlükteki yasalarca belirlenen yasal süreye uygun olarak tutacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İFŞASI?
Kişisel Verilerinizi aşağıdaki alıcılara ifşa edebiliriz:

• TradeLens(IBM tarafından desteklenir)
• Terminal, yetkili makamlar, bankalar, sigorta sağlayıcıları, gümrük ve nakliye hizmeti sağlayıcıları vb. gibi TradeLens Platformunun katılımcıları.
• MSC Mediterranean Shipping Company SA adına faaliyet gösteren MSC Acenteleri

Bu tarafların, Kişisel Verilerinizi korumak için sunduğumuz koruma ile karşılaştırılabilir uygun güvenlik önlemlerini almaları gerekmektedir. Kişisel Verilerinizi sadece yukarıda belirtilen Amaçlar için İşleyeceklerdir. Geçerli yasa, mahkeme kararı veya hükümet düzenlemesi gerektirdiğinde ve bir dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek veya herhangi bir yasal soruşturmayı veya kovuşturmayı desteklemek gerektiğinde Kişisel Verilerinizi üçüncü bir tarafa da ifşa edebiliriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ULUSLARARASI AKTARIMLARI
Kişisel Verilerinizi bu Amaçlar İçin İşlerken, MSC bu tür verileri Amerika Birleşik Devletleri'nde IBM Bulut üzerinde depolanan TradeLens'e aktaracaktır. Kişisel Verileriniz, Amaçları karşılamak için gerekli olduğu ölçüde dünya çapında bulunan MSC Acenteleri ile de paylaşılabilir. Kişisel Verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre dışına aktardığımızda, MSC, Veri Koruma Kanunları uyarınca uygun önlemlerin alınmış olmasını temin eder.

 

VERİ GÜVENLİĞİ
Kişisel Verileri, özellikle başka bir ülkeye aktarıldığında, kazara veya yasa dışı imha, kazara kayıp, değişiklik, yetkisiz ifşa veya yetkisiz erişime ve herhangi bir yasa dışı İşleme yöntemine karşı korumak için uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini uygulamaya koyduk.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri Koruma Kanunlarına göre aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz:

• Kişisel Verilerinize erişim talebinde bulunma (genellikle "veri sahibi erişim talebi" olarak bilinir). Bu, Sizinle ilgili elimizde bulunan Kişisel Verilerin bir kopyasını almanızı ve bunları yasal olarak İşleyip işlemediğimizi kontrol etmenizi sağlar.
• Sizinle ilgili elimizde bulunan Kişisel Verilerin düzeltilmesini talep etme. Bu, Sizinle ilgili elimizde bulunan eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlar.
• Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etme. Bu, Kişisel Verileri işlemeye devam etmemiz için meşru bir neden olmadığında, bizden Kişisel Verileri silmemizi veya kaldırmamızı istemenize olanak tanır. Ayrıca, İşlemeye itiraz etme hakkınızı kullandığınız durumlarda Kişisel Verilerinizi silmemizi veya kaldırmamızı isteme hakkına da sahipsiniz (aşağıya bakın).

• Meşru bir menfaate (veya bir üçüncü şahsın meşru menfaatine) dayandığımız ve Sizin özel durumunuzla ilgili olarak, Sizin bu gerekçeyle İşlemeye itiraz etmek istemenize neden olan bir şey olduğunda Kişisel Verilerinizin İşlenmesine itiraz etme. Ayrıca, doğrudan pazarlama amaçları için Kişisel Verilerinizi İşlediğimizde buna itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır.

• Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin kısıtlanmasını talep etme. Bu, örneğin, doğruluğunu veya İşleme nedenini belirlememizi istiyorsanız, Sizinle ilgili Kişisel Verilerin İşlenmesini askıya almamızı istemenizi sağlar.
• Kişisel Verilerinizin, uygulanabilir olduğu durumlarda, ortak okunabilir bir formatta başka bir tarafa aktarılmasını talep etme.
• Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin yasal dayanağı buna dayalıysa, rızanızı geri çekme hakkı. Yukarıda belirtilen haklara ek olarak ve Veri Koruma Kanunlarına uygun olarak, ilgili veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. Yukarıda belirtilen hakları kullanmak istiyorsanız, lütfen ilgili formu doldurun. Aksi takdirde, bizimle e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz: ch001-data.protection@msc.comor, veya aşağıdaki adres aracılığıyla iletşime geçebilirsiniz:

Mediterranean Shipping Company SA
Kurumsal Hukuk Departmanı - Veri Koruma Görevlisi
12-14 Chemin Rieu 1208, Cenevre, İsviçre

 

BU BİLDİRİMDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Bu Bildirimi herhangi bir zamanda güncelleme hakkını saklı tutarız. Güncellenen Bildirim aynı sayfada yayınlanacaktır.