Recent press releases

Downloads

Press contacts

PR Contact General
Email: media@msc.com
24/7 media contact mobile
+41 22 703 8900

Bu bilgi yalnızca basın ve medya sektöründeki profesyoneller içindir. Alınan sesli aramaların ve gönderilen e-postaların yüksek olması nedeniyle yalnızca belirli medya sorularına yanıt verebiliyoruz. Haber medyasına üye değilseniz ve sorunuz başka bir konuyla ilgiliyse lütfen info@msc.com ile iletişime geçin.